Praktijk voor Psychotherapie

M.R.E. van den Boogaard

Klinisch psychologe en psychotherapeute

Administratieve afwikkeling

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering

Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering
Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

met uitzondering van psychoanalyse en de diagnoses aanpassingstoornissen, identiteits-, werk- en relatieproblemen. De administratieve afwikkeling in de (geestelijke) gezondheidszorg is wettelijk verplicht georganiseerd rondom de Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Wat is een DBC?
Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, een test enzovoorts. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Sommige aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor klachten die door de basisverzekering worden uitgesloten. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

De administratie wordt verricht door Aferdita Tammer-Mucaj, 06-14259949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zij is werkzaam als office manager bij vele maatschappen en/of zelfstandige psychotherapie praktijken door geheel het land, www.tammermucajconsultancy.nl.

Factuur

De DBC-factuur wordt na afsluiting van de gehele behandeling, of tenminste na een jaar, rechtstreeks verstuurd aan uw zorgverzekeraar als ik daar een contract mee heb

Ik heb in 2018 contracten voor de basis GGZ en de specialistische GGZ met de koepels DSW (en a.s.r),  Zilveren Kruis (en Achmea), VRZ (ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid), en De Friesland. Hier ziet u welke verzekeraars daar onder vallen. Als u bij andere dan genoemde verzekeraars een restitutiepolis hebt, kunt u ook bij mij terecht.

Anders wordt de rekening aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van de vorm van uw zorgverzekeringspolis

Soort polis: Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat welke polis u heeft en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn drie soorten polissen: de naturapolis, de budgetpolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. De verzekeraar vergoedt de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder met wie een contract gesloten is. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw verzekeraar niet het gehele bedrag, maar slechts 60 tot 70% ervan. U krijgt de rekening van de zorgaanbieder en dient die zelf bij uw verzekeraar in.

Een budgetpolis is feitelijk een uitgeklede naturapolis. Een naturapolis is een zorgverzekering waarbij de zorgverzekeraar de kosten betaalt van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. In de regel zijn dat de meeste zorgverleners zoals de reguliere ziekenhuizen, artsen, therapeuten en apotheken. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners waarmee én beperkt het aantal behandelingen waarvoor een overeenkomst is afgesloten (https://www.unitedinsurance.nl/budgetpolis-of-naturapolis-of-restitutiepolis.php)

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Check uw zorgpolis voor deze informatie. Die situatie dreigt echter te veranderen, vanwege de bezuinigingen die de zorgverzekeraars moeten doorvoeren.
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), http://www.skgz.nl/. U kunt ook een melding doen via www.clientenrechten.nl
Voor meer informatie over de verschillende polissen zie http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Consumenten-kies-met-zorg-je-polis/

ontvangt u een vergoeding. De verzekering zal dan achteraf een gedeelte van de rekening aan u terug betalen.

Eigen risico

In 2017  bedraagt het verplichte eigen risico € 385,- per kalenderjaar. Er wordt daarnaast géén eigen bijdrage voor psychotherapie gerekend door de verzekeraar.

Afzegging

Als u een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening. In een dergelijke situatie wordt u €90 in rekening gebracht.

 

Praktijk voor Psychotherapie
M.R.E. van den Boogaard
Klinisch psychologe en Psychotherapeute

Halmaheiraplein 7
Dordrecht 3312 GH
078 613 78 89

Gz-psycholoog, gespecialiseerd als
klinisch psycholoog:
BIG-nr. 29043345025
psychotherapeut:
BIG-nr. 49043345016
Lid van NVP, LVVP, NIP en VKJP

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk, de wachtlijst is gesloten. 
U kunt als u wilt bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling.
(update 1 november 2019)

 

Start veilig bericht